22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1475)” çerçevesinde İthalat Rejim Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen bazı pamuk ipliklerinin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacağı açıklanmıştır.

GTİP

İlave Gümrük Vergisi Oranı (%) *

1

2

3

4

5

9

6

7

8

 

5205.31.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.31.00.90.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.32.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.32.00.90.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.33.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.33.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.34.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.34.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.35.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.35.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.41.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.41.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.42.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.42.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.43.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.43.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.44.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.44.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.46.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.46.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.47.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.47.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5205.48.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5205.48.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.31.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.31.00.90.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.32.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.32.00.90.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.33.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.33.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.34.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.34.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.35.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.35.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.41.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.41.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.42.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.42.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.43.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.43.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.44.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.44.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

5206.45.00.20.00

0

0

0

0

5

5

5

5

5206.45.00.90.00

0

0

0

0

8

8

8

8

*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ,, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe adaları; 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Singapur; 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanacak ülkeler grubu; 6: En Az Gelişmiş Ülkeler; 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkelere; 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9: Diğer Ülkeler

Söz konusu Kararla getirilen Geçici Madde ile Kararın yayım tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 45 gün içinde ithalat beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu Karar hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir.

İlgili Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190822-7.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

TR
EN
E-BÜLTEN